Teamleider zorg en welzijn

Een gesprek of dagdeel meelopen met teamleider zorg en welzijn bovenbouw. De school is voor leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.