Ben jij al een meeloper of (nog) niet?

“Hoe was het om mensen met je mee te laten lopen?” vraag ik aan de docente die tegenover me zit. Ze veert meteen op. “Het was een geweldige ervaring, zo leuk! Je krijgt er echt energie van. Ik heb twee mensen op bezoek gehad”. Enthousiast begint ze te vertellen over de activiteiten die ze met de meelopers had ondernomen. Ze had er zelf veel van geleerd om door de ogen en door de nieuwsgierigheid van de ander naar haar eigen functioneren te kijken. Het had haar goed gedaan om over haar werk met anderen te delen. Binnenkort gaat ze zelf met een vakgenoot op een andere school meelopen.

Meelopen versterkt de verbinding met je collega’s binnen de vereniging, je leert van elkaar en verruimt je blikveld. Meelopers en zij die mee laten lopen weten dat al uit ervaring.

Wat is meelopen

Meelopen betekent dat je te gast bent bij een collega om zijn* ervaringen over het werk met jou te delen. Je gaat naar een andere school met een andere cultuur, met een ander type leerlingen, andere mentaliteit en een andere kijk op het vak. Je gaat daardoor vragen stellen om je een zo goed mogelijk beeld te vormen over het werk van je collega. Welke ontwikkelingen en uitdagingen zijn er in het vakgebied? Hoe zien de werkdagen eruit? Welke werkvormen worden in de lessen gebruikt? Wat zijn lastige situaties en hoe lost hij die op? Welk advies kan hij jou geven?

Meelopen is kortom het halen van informatie en jezelf ontwikkelen. Zo eenvoudig kan het zijn.

Wanneer meelopen

In de praktijk van de loopbaanadviseur wordt meelopen veelvuldig geadviseerd. Bij veel loopbaanvragen die medewerkers stellen is het zinvol en nuttig om de omgeving in te schakelen om de antwoorden te vinden. Denk daarbij aan loopbaanvragen omtrent scholing, doorgroeimogelijkheden, verandering van functie. Wie kan jou beter informeren dan de ervaringsdeskundigen. Wil je bijvoorbeeld weten of een leidinggevende positie bij jou past? Loop dan eens een (halve) dag mee met iemand in betreffende functie.

Er zijn geen beren

De praktijk wijst uit dat medewerkers graag een collega mee laten lopen als daarom gevraagd wordt. Sommige medewerkers die ik voorstel om met een collega mee te gaan lopen, zien beren op de weg en werpen argumenten op als: “Daar heeft een ander toch geen tijd voor?”. “Dat mag niet van mijn leidinggevende”. “Wie zit er nu op mij te wachten?” Misschien herken je dit bij jezelf ook en heb je daardoor nog niet de stap gezet om met een collega mee te lopen. Besef dan dat de ander beter dan jij kan bepalen of hij tijd wil besteden aan jouw bezoek. Nee heb je en ja kun je krijgen, en meestal is het een ja.

Mee laten lopen is leerzaam

Door de ontmoeting met de ander benoem je je eigen drijfveren, motieven en ambities. En ook je eigen successen en faalervaringen en wat dat jou heeft opgeleverd. Waarom doe jij de dingen zoals je die doet? Zo bezien is iemand met je mee laten lopen een effectieve manier van reflecteren op je handelen.

De docente uit de inleiding gaat binnenkort meelopen met een vakgenoot. Maar eerst nog heeft ze een sollicitatiegesprek in het verschiet en kijkt daar vol vertrouwen naar uit. Door de meeloopervaring weet ze dat ze zich goed en enthousiast kan profileren. Ook daarvoor loont meelopen de moeite.

Zelf enthousiast?

ProMotion faciliteert meelopen binnen de vereniging OMO door als een makelaar op te treden tussen vraag en aanbod. Zie hier welke mogelijkheden we aanbieden.

 

Jolanda Oorschot

Loopbaanadviseur ProMotion