Bewegen in je loopbaan

Bewegen in je loopbaan

Uit de praktijk van de loopbaanadviseur

De docente die tegenover me zit heeft op advies van haar leidinggevende de stap gezet om naar ProMotion te gaan. “Het is goed voor je om met een buitenstaander eens over je loopbaankeuzes te gaan praten” werd erbij gezegd.

Aanlopen

In het kennismakingsgesprek dat we vervolgens hebben, onderzoeken we haar loopbaanvraag: wat heeft ze te leren gezien de situatie waar ze nu in verkeert? We hebben een uitgebreid gesprek waarin ze zich met enige reserve uitlaat over datgene wat haar bezighoudt. Ze vindt het namelijk tegelijkertijd ook wel een beetje lastig om over zichzelf te moeten praten en volledig de aandacht op zich gericht te krijgen.

De aanleiding om naar ProMotion te stappen is het volgende: ze heeft drie grote taken in haar pakket die alles bij elkaar opgeteld meer uren van haar vergen dan ze er feitelijk voor heeft. Dat gaat ten koste van haar privétijd. Ze zou zich meer willen toeleggen op twee van de drie taken: maar welke? Komt nog bij dat ze zich ook geregeld afvraagt of ze zich op haar huidige school nog wel op haar plek voelt en of ze wellicht iets anders buiten het onderwijs zou kunnen gaan doen, maar wat? Is het onderwijs nog wel haar plek? Allemaal twijfels en vragen. Haar eigen vraag is: wat moet ik kiezen?

Vastlopen

Een loopbaanvraag kan komen vanuit een gevoel van onrust, onvrede. Je bent geneigd om het naast je neer te leggen, te parkeren want het komt niet zo goed uit om ermee bezig te zijn. De dagelijkse hectiek vraagt al genoeg van je aandacht en energie, om dan ook nog tijd te gaan besteden aan gesprekken over jezelf: nog maar even niet. Toch is dat een misvatting. Vergelijk het met een auto waar je jaar in jaar uit mee rond rijdt en waar ondertussen allerlei mankementen zijn geslopen. Je lapt het hier en daar zelf op en met sommige mankementen kun je trouwens gerust door blijven sukkelen. Totdat de auto uitgerekend op een hoogst ongelegen moment stilstaat en niet meer in beweging wil komen. Je verwijt jezelf dat je maanden geleden tijd en moeite had kunnen investeren in de auto, toen er meerdere rode alarmsignalen op je dashboard verschenen. Nu sta je hier stil, geen enkele beweging.

In beweging komen

Als het gaat om bewegen in je loopbaan, dan gaat het om op tijd signalen als onvrede, onrust serieus te nemen en te onderzoeken waar ze vandaan komen. Dat doe je – paradoxaal genoeg – door stil te staan bij jezelf en aan de slag te gaan met vragen als: wat is voor mij werkelijk belangrijk, waar word ik blij van, waar liggen mijn kwaliteiten, waar ben ik het liefst mee bezig? Ongetwijfeld komen dan de mitsen en de maren op tafel en een stemmetje dat zegt: zo erg is het allemaal niet en je weet wat je nu hebt, ga gewoon door met je leven!