De kracht van complimenten

In de afgelopen maanden heb ik op diverse scholen trainingen en workshops gegeven en dan hoor je nog eens wat. Zo is een veel gehoorde opmerking: “We hebben een feedbacktraining nodig. De cultuur in ons team of op onze school zou anders moeten. Er wordt teveel over elkaar maar niet met elkaar gesproken”.

Een open en eerlijke feedbackcultuur levert veel op voor de organisatie en de mensen die er werken. Als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven verbeteren de samenwerking, tevredenheid en de productiviteit.

Richtlijnen voor feedback

Als je iemand over zijn/haar gedrag wilt aanspreken, dan kun je de volgende stappen toepassen:

  1. Benoem het gedrag dat je hebt gezien en doe dat zo concreet mogelijk: “De vergadering startte om 11 uur en ik zag dat je een kwartier later binnenkwam”.
  2. Geef aan wat het gedrag van die ander met jou doet: “Ik vond het storend en het werkte vertragend, ik moest mijn verhaal opnieuw inleiden”.
  3. Geef aan wat het gewenste gedrag is: “Bij de volgende vergadering wil ik graag dat je op tijd aanwezig bent zodat we onze tijd effectief kunnen benutten”.
  4. Geef de ander kans om te reageren en check wat hij/ zij van jouw feedback vindt.Waarom wordt er zo weinig feedback gegeven? Angst speelt daarbij een grote rol. Men vindt het lastig om de ander aan te spreken op gedrag; men vindt zichzelf niet de persoon in de juiste positie om de ander aan te spreken; men vreest dat er gedoe van gaat komen of dat het gekunsteld over zal komen. Allemaal belemmerende gedachten.

Complimenten geven

Veel eenvoudiger is het om het volgende te doen: een welgemeend compliment geven. Ga voor jezelf maar eens na: wanneer heb jij voor het laatst een compliment gekregen van een collega, ouder, leerling of leidinggevende? En wat deed dat compliment jou? Een compliment kun je namelijk ook beschouwen als het geven van feedback en de impact ervan zal waarschijnlijk net zo groot, zo niet groter zijn. Een compliment is een uiting van waardering, van gezien worden en daar hebben de meeste mensen grote behoefte aan. Ga ook even voor jezelf na wanneer jij voor het laatst iemand een compliment gegeven hebt. Hoe was dat voor jou en wat deed dat met de ontvanger?Het is onderzocht en bewezen: tegenover het uiten van één punt van kritiek moeten vier complimenten worden geuit wil het constructief zijn. In een omgeving waar enkel kritiek wordt gegeven, daalt het werkplezier. Het effect van een compliment:

  1. Het bezorgt de ontvanger en de gever een goed gevoel
  2. Het bevordert de prestaties
  3. Het zorgt voor een goede sfeer

7000 complimenten per dag

Stel je eens voor dat bij jou op school iedereen één compliment per dag gaat geven. Binnen OMO zijn dat 7000 complimenten per dag die gegeven èn ontvangen worden. Bedenk eens hoeveel dat er zijn in een week, een maand, een heel schooljaar! Begin meteen vandaag en geef een welgemeend compliment. Als we dat allemaal gaan doen, dan zal dat vast en zeker heel wat meer doen met de cultuur dan menige feedbacktraining kan veroorzaken. Wie zaait zal oogsten, tel uit je winst!

Jolanda Oorschot, Loopbaanadviseur/ coach/ trainer Promotion