Dit wil ik echt niet meer doen!

Heb je een goede vakantie gehad? Weer helemaal uitgerust en opgeladen voor het nieuwe schooljaar? Had je in de vakantie misschien nog wel eens je gedachten laten gaan over je eigen toekomstwensen, de ‘waartoe ben ik op aard’ overwegingen, in de dagelijkse hectiek op school kan de focus zomaar weer vooral gericht zijn geraakt op het hier-en-nu. Weg gedachten over je eigen toekomst, ze zijn naar de achtergrond aan het verschuiven. Van de plannen die in je vakantie opborrelden gaat niet iets terecht komen, waarschijnlijk.

Voor je het weet ben je enkele maanden verder en komen de vragen linksom of rechtsom toch weer op je pad: “Hoe zie jij je toekomst voor je? Waarin wil jij je ontwikkelen en hoe wil je dat realiseren?” Als een ontwikkelgesprek dan toch elk jaar op de agenda van je leidinggevende en van jou komt, dan kun je daar maar beter goed op voorbereid zijn. De volgende vier vragen kunnen je daarbij goed van pas komen en je kunt er vanaf vandaag al mee aan de slag. In aanpak werkt het simpel en effectief.

De vier vragen

  1. Behouden: wat doe je goed en wat wil je vasthouden in je loopbaan? Wat zijn je energiegevers?
  2. Versterken: wat doe je nog niet goed genoeg en wil je verder ontwikkelen?
  3. Vernieuwen: wat doe je nog niet maar moet je echt gaan doen?
  4. Saneren: wat wil je niet meer doen, waar wil je vanaf of anders gaan doen? Wat zijn je energievreters?

Als je op deze vier vragen antwoorden kunt geven, dan kun je je eigen toekomst sturing geven.

Doe-het-zelf aanpak

Voor deze werkwijze heb je een groot stuk papier nodig en post-its. Deel het papier in vier kwadranten, elk kwadrant voor één van de vragen, en hang het ergens thuis op of op je werkplek. Antwoorden die op deze vragen komen schrijf je op je post-its en plak je in betreffende kwadrant. Die antwoorden komen dagelijks, wekelijks, soms terloops en soms doordat je wordt getriggerd door de dagelijkse werkzaamheden en hoe je die hebt beleefd. Na verloop van tijd is je kwadrant goed vol geraakt met post-its en bevat het een schat aan informatie. Hiermee kun je jouw actieplan voor de toekomst opstellen. Laat dat ontwikkelgesprek maar komen!

Teamaanpak

Bespreek de vier vragen met je collega’s, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de POP-gesprekken.  Een geschikte werkvorm die goed past in ruim een half uur gaat als volgt:

– Ga met de stoelen in twee rijen tegenover elkaar zitten, rij A en rij B, knie tegen knie.

– Ronde 1. De 2-tallen gaan met elkaar in 8 minuten in dialoog over de eerste vraag. Laat iemand de tijd bewaken en na 4 minuten een signaal afgeven voor een eventuele

wisseling van het gesprek. Rond het gesprek samen goed af. De personen van rij A schuiven een stoel op en iedereen heeft een nieuwe gesprekspartner.

– Ronde 2. De collega’s gaan met elkaar in 8 minuten in dialoog over de tweede vraag.

– En zo verder tot en met vraag vier.

Ieder heeft vier verschillende gesprekspartners gehad, vragen en feedback gekregen en zodoende zinvolle gesprekken gevoerd. Er is veel dynamiek tijdens deze werkvorm waarin veel met elkaar gedeeld wordt. Op deze manier heb je elkaar en jezelf weer wat beter leren kennen.

Doorpakken

Wil je graag over jouw loopbaan in gesprek, stap dan eens af op ProMotion. Je kunt bij ons sparren met een onafhankelijke professional die jou een spiegel voorhoudt, vragen blijft stellen en jouw actieplan voor de toekomst helpt te verhelderen. Zo kun je je ontwikkeling op gang blijven houden en in je vakanties je hoofd leeg houden. Veel werkplezier gewenst en tot ziens!

 

Jolanda Oorschot

Loopbaanadviseur / coach / trainer