Ervaringen uit het werkveld

Lees hier over ervaringen en reactie van collega’s die ProMotion hebben ingezet bij hun loopbaanontwikkeling:

Wat kan ik wel!

De loopbaanadviseur kijkt niet zozeer naar wat ik niet (meer) kan, maar naar wat ik juist wel kan!

Keuzes maken!

Ik weet heel goed wat ik wil en kan, maar ik moet een keuze maken. Door met de loopbaanadviseur te praten krijg ik een beter zicht op wat er speelt en hoe ik er zelf in sta en het helpt mij in het maken van de juiste beslissing. Het haalt me uit het denken en zet me aan tot doen.

Goede ondersteuning!

Het loopbaantraject heb ik ervaren als een goede ondersteuning met kundige begeleiding. Ik heb veel praktische tips gekregen en gerichte vragen waardoor ik duidelijker in beeld kreeg wat ik wilde. Door de vragen kon ik bovendien mijn profiel steeds beter verwoorden. Het heeft mij beslist geholpen een nieuwe baan te vinden!

Ik ben geïnspireerd!

Ik ga weer geïnspireerd aan de slag!

We konden steeds in gesprek als ik daar behoefte aan had.

"Erg aangenaam om eens heel goed met iemand van de OMO-organisatie over de toekomst te praten."

Veel inzicht!

Tijdens de afspraken met de loopbaanadviseur van ProMotion was er een prettige sfeer en een gelijkwaardig contact. Dit heb ik als prettig ervaren. Door de 360 graden feedback is er een balletje gaan rollen.
Hierdoor heb ik veel inzichten gekregen hoe collega's mij zien. Ik ben ook gaan werken aan mijn aandachtspunten.

Positieve energie!

Net als velen stelde ik mezelf vragen over mijn loopbaan: 'Ervaar ik nog uitdagingen binnen mijn huidige baan? Zit ik nog wel op mijn plek in het onderwijs? Welke andere baan zou ik kunnen en willen hebben?' Zelf kon ik de antwoorden niet vinden, waardoor de onzekerheid toesloeg. Het loopbaantraject van ProMotion heeft mij geholpen om kritisch en tegelijk open naar mezelf, mijn ambities en kwaliteiten te kijken, waarna de antwoorden op de vragen waarmee ik worstelde, als vanzelfsprekend volgden. ProMotion heeft mij de positieve energie gegeven die ik nodig had om mijn koers te durven veranderen.

Eigen invloed!

Je hebt zelf invloed op de duur van het traject. Op een gegeven moment had ik
het idee dat ik het zelf wel weer kon en kon ik ook het traject afbreken. Dat was
geen enkel punt. Het traject ligt immers bij start nog niet vast.

Eigenheid behouden!

Ik heb in de begeleidster een klankbord getroffen die mij hielp mijn vragen te
verhelderen en structuur aan te brengen. Hierbij heb ik mijn eigenheid kunnen
behouden en mij gesterkt gevoeld in mijn weg. Het heeft mij geholpen naar mijn
gevoel te luisteren maar ook vragen te stellen bij mijn keuzes en consequenties
leren formuleren.

Bewustwording!

Door de geboden informatie en de gesprekken ben ik me veel bewuster geworden
van mezelf en vooral mijn eigen kunnen. Voor mij was dit een enorm positief traject.